Jéňův nápad a můj sen

Aktuality

V roce 2014 vyučuji v Turnově tanec, při kterém je zajištěno hlídání dětí. Hodiny probíhají každý čtvrtek ráno od 9:00 v mateřském centru Náruč ve Skálově ulici 540, vchod zezadu od stadionu za Sokolovnou. Cena: 50,-Kč / lekce, hlídání dětí za 30,-

V tanci se objevují prvky latinsko-amerických, orientálních nebo tradičních afrických tanců. Tanenční rozvička v první části hodiny používá jednoduché kroky, tak aby nebylo potřeba žádné předchozí znalosti, a není lektorem nijak komentovaná. Jejím cílem je hlavně rozehřátí těla přirozeným a zábavným pohybem při hudbě. Druhá část hodiny je zaměřena na zvládnutí krátké choreografie a je obohacena o drobné komentáře a vysvětlení směřující ke správnému pojetí tanečních kroků. Tanec přináší uvolnění a radost z rytmického pohybu, zlepšuje koordinaci těla ale i těla a duše, napomáhá správnému držení páteře. Hodina začíná protažením a uvolněním jednotlivých partií, pokračuje rytmickou tanenční rozcvičkou směřující k rozehřátí těla, na kterou navazuje krátká choreografie. Závěr patří opět krátkému protažení.

Na tanečnice a tanečníky není kladen žádný požadavek předchozí znalosti určitého tanečního stylu. Tančit může každý a dle své vůle může věnovat jednotlivým tanečním krokům energii a sílu, tak aby odcházel buď příjemně znavený nebo duševně odpočatý.

Informace k tanečnímu kurzu jsou na stránkách http://www.naruc.cz/kurzy-a-aktivity/dospeli/tanec-pro-radost/

Aktuální koncerty naší kapely Každej pes jiná ves jsou na stránkách www.bandzone.cz/kazdejpesjinaves


Muzika


Tanec


Voda


Poděkování

Děkuji Járovi za podporu při tvorbě těchto stránek, Jěňovi za úvodní fotografii,
Jardovi a Pájce za fotky z Vltavy a Berounky,
turisticko - táborníckému oddílu Srub za perfektní organizaci vody na Ohři,
Pavle organizátorce bubnování v Albrechticích za materál k sekci africké bubny,
Kájovi za natočení naší taneční soutěže,
Kájině za trpělivost a odborné vedení Al Azhar, Radkovi za nahrávky našich improvizací.


Kontakt


Na začátek